IT a bezpečnost bez starostí

Osobní finance a finanční poradci, díl 7. - Shrnutí životního pojištění a poradců

Všechna životní rizika jsem probral, nyní se jen pokusím nastínit pár rad a postřehů a případně to vše shrnout.

Proč ne IŽP, nebo ano?

Vždy si uvědomte, co je pro Vás skutečným rizikem. Například ve stáří je sice jistý výpadek příjmů, ale lze s ním počítat. Proto se na stáří nepojišťujeme, ale spoříme (ne v IŽP!). Všichni nás straší, jak v důchodu klesnou příjmy na půlku, a my budeme živořit. Jistě, je potřeba se trochu zabezpečit, ale musíme si uvědomit, že klesnou i výdaje. Neživíme rodinu, nedojíždíme do zaměstnání, nechodíme na obědy do restaurací apod.

 

Jak vycházet s penězi, řešit dluhy a zajišťovat se na stáří je popsáno srozumitelně a hezky formou příběhů v knize Nejbohatší muž v Babyloně od George S. Clasona [1]. Základem je odkládat 10% svého měsíčního příjmu, tyhle peníze někde uložit a nechat zhodnocovat. Zkuste si dopočítat, kolik bude potřeba naspořit, abychom dorovnali důchod na cca 60-75% svých původních příjmů. Proto je potřeba začít se spořením opravdu brzy. Navíc v dlouhodobém měřítku dělají úroky další úroky a čas nám tak hraje do karet. Ovšem za předpokladu, že výnos je vyšší, než je inflace, jinak by spoření nemělo smysl. Důležité je se spořením aspoň začít, klidně jen 100 Kč měsíčně a postupně částku zvyšujte, až si zvyknete na pravidelnost. Výše důchodu, jaký můžeme očekávat, je dost nejistá. Dnes je to statisticky lehce nad 50% původních příjmů, do budoucna je předpoklad, že se bude stále snižovat.

Investováním přes typicky investiční produkty se dosahuje vždy vyšších výnosů než přes životní pojištění. Dyť taky pojišťovna je jen prostředníkem a musíme se s ní podělit o výnosy. IŽP by mělo význam pouze, pokud bychom chtěli uplatňovat daňové odpočty nebo pokud by nám chodil příspěvek od zaměstnavatele. I zde ale pozor na skryté poplatky a možné sankce. Třeba budete měnit zaměstnání a případné vypovězení IŽP může znamenat doplacení penále. Vždy se na IŽP s významnou spořící složkou koukejte skepticky.

Přesto nelze IŽP tak úplně odsuzovat. Při minimální výši spořící složky nám umožňuje poskládat životní pojištění na míru, vysokou flexibilitu a nižší cenu pojistné ochrany, než čistě rizikové pojištění. Někdy prostě s obyčejným rizikovým pojištěním ani nebudeme schopni pojistit to, co požadujeme a IŽP s několika stokorunami do spořící částky nám to za rozumnou cenu umožní. Ve finále tak IŽP bude mít téměř každý, kdo hledá komplexní pojištění.

Další radou je: nevybírejte si pojistné produkty podle doplňkových služeb, buďte obezřetní, vždy porovnávejte více pojišťoven a produktů. Pozor, některé pojišťovny třeba zajišťují asistenční služby, ale neproplácejí je. Nebojte si nechat udělat kalkulace a vezměte si je domu na porovnání, nebojte se ukázat pojišťovně, že již máte lepší nabídku jinde. Ve finále totiž pojistku platíte Vy, chtějte tedy ten nejlepší a přitom finančně přijatelný produkt. Rozhodně si nikdy nenechte nic nutit a nepodepisujte nic pod tlakem a vidinou pochybných a nepotřebných bonusů.

Financial plan
Obrázek se svolením renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

Vyplňujte poctivě a pravdivě

Pojišťovna ze zákona nesmí sama od sebe vypovědět životní pojistku, pokud Vy neporušíte nějaké ustanovení. Přesněji tedy může vypovědět, pokud by dokázala, že by smlouvu neuzavřela, kdyby věděla pravdivé informace. Proto se vyplňuje zdravotní dotazník a pojišťovny si vybírají, koho pojistit a koho ne. Zdravotní dotazník tedy vyplňujte pravdivě a poctivě, pečlivě si čtěte formulace otázek. I když z dlouhého sezamu proděláte jen jednu jedinou nemoc, vždy na celou otázku odpovězte „Ano“. Můžete použít formulaci „Přesně si nepamatuji“ (pojišťovna může kontaktovat Vašeho lékaře).  Jinak se vystavujete problémům v podobě krácení nebo zamítnutí plnění v případě pojistné události. Pojišťovny nestojí o nemocné lidi. Proto pozor, někdy pojišťovna bez zdravotního dotazníku může být nakonec horší než ta s přísným dotazníkem. Řiďte se pravidlem, že vždy řeknete pojišťovně všechny pro Vás přitěžující okolnosti. Sice Vám to „spočítá“, ale pokud dojde k plnění, nebude mít důvod se z plnění vymluvit. Pojišťovna taky nemůže měnit pojistné podmínky v době trvání smlouvy v náš neprospěch. Proto se nenechte zviklat finančním poradcem, že něco do zdravotního dotazníku vyplňovat nemusíte a vyplňujte vždy poctivě a pravdivě.

Hlaste tedy pojišťovně vždy veškeré změny, jako jsou změna povolání (riziková skupina), rizika, pokles příjmů (pro nemocenskou, denní odškodné apod.). Hlásit se nemusí stárnutí a zhoršení zdravotního stavu. Pozor taky na podmínku, že pokud máme na plnění nárok, musíme to pojišťovně dokázat sami. Pojišťovna sama od sebe se určitě nikdy neozve. Stejně tak pokud pojištěný zemře, zažádat musí pozůstalí.

Pokud si myslíte, že na pojištění vyděláte, tak se většinou budete mýlit. Pojišťovna není charita a to ona vydělává na tom, že nám poskytuje nějakou pojistnou ochranu. Pak platí zaměstnance, sídla, energie a generuje zisky vedení. Vydělat můžete leda tím, že jste rizikovější, než průměr. Ovšem to není rozhodně žádnou výhrou. Nedívejte se na pojistku pohledem „Kolik jim zaplatím, tolik dostanu“. Není to spoření. Platíte si za pojistnou ochranu, za jakousi jistotu. Placení pojistného je tedy výdaj, stejně tak jako třeba platíte za elektřinu.

Pojistný podvod je trestným činem se sazbou 2-15 let.

Potřeba pojištění se dá rozdělit do 3 skupin

  1. Invalidita + Úmrtí – jsou nejzávažnější, vzniká největší finanční ztráta a s touto situací se těžko člověk vyrovnává, nedá se na to většinou předem připravit
  2. Pracovní neschopnost  - představuje riziko při dlouhodobé pracovní neschopnosti, tedy v řádech měsíců
  3. Vše ostatní – méně důležitá rizika, která tolik neovlivňují život ani finanční potřebu, jsou jen jakýmsi bonusem navíc, nejsou nezbytná.

Opáčko

  • čtěte podmínky,
  • vyplňujte poctivě a pravdivě
  • ptejte se na vše, čemu nerozumíte
  • informujte pojišťovnu o všech Vašich změnách
  • smiřte se s netransparentností pojišťoven - jak plní, to Vám nikdy neřeknou
  • nekoukejte jen na cenu, důležité jsou podmínky a výluky v plnění
  • obmyšlená osoba je osoba, které bude vyplacena sjednaná částka v případě úmrtí pojištěné osoby. Nemusí jít o příbuzné, může tam bát napsaný kdokoli. Pokud obmyšlená osoba chybí, mělo by se plnit partnerovi, nebo jde do dědického řízení. Obmyšlenou osobu můžete ve smlouvě kdykoli změnit.

Něco málo o finančních poradcích

Pokud si sjednáte poradce, vždy mějte na paměti „Poradce je prodejce, který prodává“. Ano, bude jich pár dobrých a poctivých, ale vždy jsou to lidé, kteří si chtějí vydělat. Je to jejich obživa a i pokud bude opravdu poctiví poradce a měl by Vám říct, že nic měnit a zřizovat nepotřebujete a že Vám udělal analýzu a revizi za 4 hodiny zdarma, asi z toho nebude nadšený a podle mě Vám stejně zkusí „něco prodat“. Nevěřte taky větě: "Já spolupracuji úplně se všemi finančními institucemi a znám celý trh", protože žádná z poradenských firem nepracuje se všemi institucemi, má nasmlouvané sice většinu z nich, ne však zcela všechny. A taky každý poradce má svou oblíbenou instituci a tu bude nabízet většině. Třeba od OVB mi pořád nutili produkty od pojišťovny Uniqa.

Já jsem si osobně vyzkoušel poradce z různých institucí. Možná tomu někdy i věnuji více prostoru, ale dnes jen shrnu mé subjektivní pocity a objektivní nabídky:

OVB Plzeň centrum
Hlavně natlačit do IŽP, nic nevysvětlit, vyseknout výhodnost IŽP nereálnou simulací a téměř jistě říct, že to tak bude, není komplexní řešení

OVB Plzeň centrum II 
Pojištění postavené podle toho, kolik chce klient platit, ne co potřebuje,  zmínka o investování v IŽP - odmítl jsem, není komplexní řešení

Broker Consulting Plzeň Slovany
Ze začátku to vypadalo na slušné a bezproblémové jednání, prezentace taky zajímavá. Bohužel neosobní, vše spočítal nějaký software na základě vstupních údajů a neakceptoval blízké změny, pojistná ochrana nedostatečná, nucení do nevýhodných produktů s vysokým vstupním poplatkem, jako celek se tváří komplexně, ale dost neosobně, nerespektují přání klienta a "melou si" stále svou "pravdu"

Fincentrum Plzeň ???
Jako jediní oslovili oni mě a nikdy mi neřekli, kde na mě vzali kontakt, počet schůzek je otravný, jedna byla jen na představení společnosti. Nadávali na ostatní instituce a sebe prezentovali skoro jako bohy, nerespektovali přání klienta, snažili se všechno ostávající buď zrušit, nebo změnit, přehlíželi důležité poznámky a aktuální stav. Řešení se snažili prezentovat jako komplexní. Nic nenechali klientovi v klidu prohlídnout, vše ve spěchu, hlavně podepsat. Jako jediní poradci nedokázali poskytnou ucelený finanční plán.

Partners Domažlice
Došlo jen k první schůzce, namachrovaný rádoby poradce ničemu nerozuměl, měl naučené fráze a navíc řešil souběžně schůzku se dvěma klienty zároveň, hned na první schůzce si řekl drze o 15 doporučení. Tento poradce je ukázkovým příkladem, že "poradce" může dnes dělat každý, kdo má do p*dele díru. Bohužel si pamatuji pouze jméno Igor. Pozor na něj.

Partners Plzeň
Velmi příjemné překvapení, vysoká znalost, otevřenost, stávající produkty neodsoudil a nechtěl rušit, jen dal doporučení. Neskrýval podmínky a možné nevýhody. Provedl diagnostiku našich financí a navrhnul celkem rozumné a komplexní řešení. Nakonec dokonce došlo k podepsání jednoho produktu (který bychom si uzavřeli tak jako tak, i když asi jinde). Možná je to způsobené naší celkem slušnou znalostí finančního trhu, kde by žádný podvrh neprošel, těžko říct.

AXA Plzeň, Nám. Republiky
Odstrašující případ, zde dokonce zvažuji oznámení na ČNB. "Poradce" dělá jen pro AXA, předpokládal bych znalosti a profesionalitu. Bohužel pojištění nerozumí, pojistku skládá podle nabídky jiných a snaží se trumfovat cenou, neví, že různá rizika mají různou cenu, neví, co je progresivní plnění, nerozumí jednotlivým položkám v kalkulátoru. Po odmítnutí takovéto zbastlené pojistky si dovolí ještě říct, že je škoda si takový produkt nesjednat, že si myslí, jak je dobrý a že jinak nebude mít provizi. Jedná dokonce protiprávně tím, že sepíše návrh smlouvy třeba pro partnera nebo pro potomky a nechá ho podepsat druhým partnerem nebo rodiči - tedy zfalšovaný podpis.

Zahlídl jsem někde, že Broker Consulting vyhráli v testu finančních poradců, ani se nedivím, jednání mají příjemné do chvíle, než se v tom začnete rejpat a zpochybňovat. Věřím, že většina lidí jim to zbaští. Nicméně úplně promyšlené to nemají, spíš je to takové "strojové" poradenství. Partners šlo z extrému do extrému. Je tedy vidět, že to je opravdu hodně o lidech. Doporučit můžu asi jenom jediné. Vždy si vyberte staršího poradce, co už má letitou praxi a něčím si prošel, co nemachruje, nevyhýbá se odpovědi, nic nezatajuje, poskytne finanční plán k prohlédnutí, nenutí do podpisu smluv. Dokáže poradit i s budoucím vývojem Vašich financí. Ne nějakej cucák, co si chce vydělat (nahrabat si na klientech) při škole :).

Někdo namítne, že jsou všichni poradci špatní a že je lepší si veškeré své finance řešit sám. Já říkám, že člověk má mít základní vzdělání a orientaci ve finančním světě, ale nikdy nebude vědět všechno a dobrý finanční plán od někoho z oboru není špatný. A pokud se ve financích dokážu orientovat (třeba i díky mému blogu :)), není problém oponovat a žádat si přesně to co chci já a  nechat na někom jiném porovnat nabídky a vyzobat pro mě to nejlepší.

Doporučená literatura:

Clason, George S.: Nejbohatší muž v Babylóně. Praha : Jan Kanzelsberger, 1995 Odkaz na externí web
Šídlo, Dušan: Život jako riziko, aneb, Zásady pojišťování životních rizik. Praha : Aladin agency, 2010 Odkaz na externí web
Šídlo, Dušan: Jak nás podvádějí : pravda o finančním trhu a penzijní reformě : odtajněno. Praha : Aladin agency : D. Šídlo, 2012Odkaz na externí web

Použité zkratky:

IŽP - investiční životní pojištění

>> Líbil se Vám článek? Ohodnoťte mě <<
 

Všechny díly seriálu:

Komentáře

Zkušenost s OVB mě mrzí, bohužel jednotlivý zemští ředitelé si můžou ve svých strukturách zavádět jakoukoliv "company policy" co je napadne.
Bazírování na Uniqa mě trochu zaráží, jelikož máme na všechny IŽP lautr stejné provize, právě kvůli tomu, abychom vybírali řešení nejvhodnější pro klienta a ne pro nás. Bohužel takhle z druhého konce republiky nedokážu posoudit pod koho Vaše skupiny patří, ale z popisu mám celkem slušnou představu.